Parafia Św. Antoniego w Dąbrówce Małej

Intencje mszalne

Niedziela | 10.11.2019 r.

 • 7:30

  1. Do Mił. B. za + siostrę Danutę Kazuch (w dniu ur.), rodz. Czesławę i Zygmunta Zamojskich oraz zmarłych z rodziny.
 • 9:30

  1. Do Mił. B. za + męża i ojca Emila Szwestkę w 3 r. śm., rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz zmarłych z rodziny Bara i Szwestka.
 • 11:00

  1. Do Mił. B. za ojca Stanisława Sieronia w rocz. śm., mamę Elżbietę, zmarłych z rodziny Sieroń i Strużek oraz + Katarzynę Plebankiewicz.
 • 12:15

  1. Do Op. B. za wst. MB z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Rozalii Dyrcz z ok. 80 r. ur. oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny. (Te Deum)
  2. Do Op. B. za wst. MB w int. Ireny Palion z ok. 75 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie na dalsze lata oraz o błogosławieństwo w rodzinie. (Te Deum)
 • 17:00

  1. Do Mił. B. za + babcię Julię, rodz. Antoniego i Jadwigę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek | 11.11.2019 r.

 • 7:30

  1. Do Mił. B. za + męża Ryszarda Wiśniowskiego, rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron.
 • 10:00

  1. W intencji Ojczyzny
  2. Do Op. Bożej za wst. MB i św. Antoniego w intencji Ks. Proboszcza Andrzeja z ok. 60 r. ur., z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie i wszelkie łaski na dalsze lata (Te Deum) – od pracowników parafii.
 • 18:00

  1. Do Mił. B. za + Benedykta Liminowicza w 1 r. śm. i zmarłych z rodziny.
  2. Do Mił. B. za + męża i ojca Tadeusza Rembalskiego w 1 r. śm., rodziców, teściów, siostrę, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

Wtorek | 12.11.2019 r.

 • 7:30

  1. Do Op. B. za wst. MB dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla córki Danuty z ok. ur. oraz o błogosławieństwo w rodzinie.
 • 18:00

  1.  Do Mił. B. za + Zygmunta Drozdka i zmarłych z ul. Techników 13a.
  2. Do Mił. B. za + syna Piotra Guźdę z 2 r. śm., rodziców z obu stron i zmarłych z pokrewieństwa.

Środa | 13.11.2019 r.

 • 7:30

  1. Do Mił. B. za + mamę Jadwigę (pamiątka ur.), ojca Jana, brata Emila, siostry: Franciszkę i Jadwigę, męża Waltera Maturę i zmarłych z pokrewieństwa.
 • 18:00

  1. Do Mił. B. za + Irenę Szczepańską (od sąsiadów: Alskich, Bednarskich i Kunów).
  2. Do Mił. B. za ++ rodz. Helenę i Pawła Mientus, brata Eugeniusza, Hildegardę i Elżbietę, dziadków Teodora i Elżbietę, Jadwigę i Idziego Ostroga oraz zmarłych z rodziny.

Czwartek | 14.11.2019 r.

 • 7:30

  1. Do Mił. B. za ++ rodz. Jadwigę i Witolda Rutkowskich, siostrę Barbarę oraz zmarłych z rodziny Rutkowskich i Krzywdów.
 • 18:00

  1. Do Mił. B. za + męża i ojca Krystiana Dudka i zmarłych z rodziny.
  2. Do Mił. B. za + rodz. Jadwigę i Ignacego, rodzeństwo, dziadków, teściów, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

Piątek | 15.11.2019 r.

 • 7:30

  1. Do Mił. B. za zmarłych lokatorów z ul. Le Ronda 6.
 • 18:00

  1. Do Mił. B. za + przyjaciela Dariusza Koclejdę (od rodziny Zając).
  2. Do Mił. B. za ++ rodz. Eugeniusza i Stanisławę Hołyszko, braci: Antoniego i Franciszka, dziadków i zmarłych z pokrewieństwa.

Sobota | 16.11.2019 r.

 • 7:30

  1. Do Mił. B. za ++ rodz. Gertrudę i Stanisława, Anielę i Józefa, dziadków i zmarłych z pokrewieństwa.
  2. Do Mił. B. za + Alinę Dydo (od Urszuli i Jerzego Popławskich).
 • 18:00

  1. Do Mił. B. za + Antoniego Flaka i zmarłych sąsiadów z ul. Le Ronda 16E.

Niedziela | 17.11.2019 r.

 • 7:30

  1. Do Najśw. Serca P. Jezusa za + ojca Antoniego w rocz. śm., mamę Emilię, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu.
 • 9:30

  1. Do Mił. B. za + mamę Annę Taratuła w 2 r. śm., ojca Stanisława , żonę Barbarę oraz zmarłych z rodzin: Taratuła, Tomczok i Sztandera.
 • 11:00

  1. Do Mił. B. za ++ rodz. Krystynę i Antoniego Rekuckich, ojca Adama Kaszę, dziadków i pokrewieństwo z obu stron.
 • 12:15

  1. Do Mił. B. za + mamę Annę w 45 r. śm., ojca Mariana Makuch oraz zmarłych z rodziny Sarnecki i Makuch.
 • 17:00

  1. Do Mił. B. za + męża Tadeusza Niedbalika w 1 r. śm. oraz zmarłych z rodziny Niedbalik i Gumułka.

Znajdź szybko, czego szukasz

— Wszystko o parafii —

Galeria zdjęć

— Najnowsze fotografie —